PEĹOVÁ SITUACIA 2023

Spracovali sme pre Vás peľovú sezónu v Nitre na základe údajov z Peľovej informačnej služby RÚVZ v Nitre.

PEĽOVÝ GRAF

21.4.2024 | Rubrika: PEĹOVÁ SITUACIA 2023

Kontakt

MUDr. Radovan Košturiak, PhD.
Poliklinika Klokočina
Hviezdoslavova tr. 1
Nitra
037/6503498