Zavedenie denného poradovníka (eČasenka) v našej ambulancii si vyžiadali pacienti, poisťovne a legislatíva. Poradové číslo Vám zabezpečí anonymitu a skráti Váš čas strávený v čakárni. Uvádzame niekoľko informácií, ktoré Vám uľahčia využívať výhody eČasenky.

  1. Každý pacient (okrem výnimiek) má mať svoje poradové číslo (to platí najmä pre rodiny s viacerými pacientami ...). Ide o to, aby ostatní čakajúci za Vami vedeli svoje skutočné poradie ... TIP: Ak idete na vyšetrenie dvaja, alebo traja, zoberte si 2 resp. 3 časenky, ale privolajte sa iba na prvú, zvyšné si dajte bez privolania ....
  2. Kiosk vydáva časenky od 8:30 hod, zbytočne prichádzate skôr. Okrem kiosku v čakárni sa o 8:30 hod spúšťa aj kiosk na internete, ktorý vydáva časenky na aktuálny deň TIP: Netlačte sa zbytočne o 8:30 pri kiosku v čakárni. Zaraďte sa do poradia na aktuálny deň z domu, z mobilu atď. .
  3. 10 pracovných dní dopredu je možné rezervovať čísla 5 - 10. TIP: Ak chcete prísť na konkrétny deň, ale časenky 5-10 sú už minuté, nič sa nedeje ! O 8:30 hod si v želaný deň zoberte iné čísla, ideálne to urobte online.
  4. Nevolajte nám, aké je teraz číslo v ambulancii. Zdržujete ostatných a aj tak nezistíte kedy budete na rade. Každý pacient je iný, niekto je u nás 3 minuty a niekto 30 minút. TIP: Ak sa privoláte, dostanete SMS keď budú pred vami 3 pacienti. Nečakajte na SMS v iných mestách, pohybujte sa v blízkosti polikliniky. Máme tu nákupené centrá, 3 potravinové supermarkety, detské ihrisko či kostol.
  5. Skúste objednávať recept cez eČasenku. TIP: Ak si objednáte recept cez eČasenku, ušetrili ste telefonát (často opakovaný, keďže sme celý deň plne vyťažení) a recept Vám predpíšeme ELEKTRONICKY (t.j. nemusíte si poň chodiť). Takýto recept si vyberiete v ktorejkoľvej lekárni na Slovensku napojenej do eZdravia. 

Rezervácie na eČasenka.sk

Kontakt

MUDr. Radovan Košturiak, PhD.
Poliklinika Klokočina
Hviezdoslavova tr. 1
Nitra
037/6503498
FAX 052/2301636

Obľúbené odkazy

Ordinačné hodiny

Pondelok   7,00    13,00
Utorok 7,00  13,00
Streda 7,00  13,00
Štvrtok 7,00  13,00
Piatok 7,00  13,00